Cosul de cumparaturi
Cos (0) Login
 
072000DECO, 0720003326
0720 00 DECO
0720 003 326

CONSIMŢĂMÂNT ÎN VEDEREA STOCĂRII ŞI PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere modificările legislative aduse prin intermediul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, este necesar să vă exprimaţi consimţământul în vederea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea, consultarea, adaptarea sau modificarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

Vă informăm că datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Kepler Systemes D’Informations SRL (în continuare “Societatea”) prin site-ul web www.keplersi.eu sunt următoarele:
  • Nume
  • Prenume
  • Adresă e-mail
  • Telefon/Fax
  • Adresa de domiciliu/adresa de livrare (ţară, judeţ, localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament, cod poştal)
Vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în următoarele scopuri:

A. Nume şi prenume


a) facturare, în baza obligaţiei legale prevăzute la art. 319 alin. (6) şi alin. (20) Cod fiscal;
b) livrarea bunurilor comandate, în baza executării contractului de vânzare încheiat online în momentul plasării comenzii.

B. Adresa de e-mail


a) realizarea corespondenţei între Societate şi dvs. cu privire la comanda plasată, bunurile comandate, data aproximativă a livrării, plângeri, observaţii cu privire la comandă, anulare comandă;
b) trimiterea de newsletter-uri cu privire la bunurile de pe site, promoţii, reduceri.

C. Telefon/Fax


a) în interesul dvs., în sensul confirmării comenzii plasate şi contactarea în cazuri strict necesare în legătură cu comanda plasată (negăsirea la adresa de livrare, informaţii cu privire la adresa de livrare, informaţii cu privire la ora livrării, etc.), precum şi în scopul executării conforme a contractului

D. Adresa de domiciliu/adresa de livrare


a) livrarea bunurilor comandate, în baza executării contractului încheiat online în momentul plasării comenzii;
b) facturare, în baza obligaţiei legale prevăzute la art. 319 alin. (6) şi alin. (20) Cod fiscal.
Vă informăm că datele cu caracter personal vor fi stocate ulterior plasării comenzii/comenzilor exclusiv în scopul facilitării plasării de noi comenzi (pentru a evita completarea câmpurilor obligatorii pentru efectuarea comenzii la fiecare comanda plasată) cât şi pentru comunicarea de newsletter-uri.

Datele vor fi păstrate în baza de date a Societăţii pentru o perioadă de 1 (unu) an de zile de la data plasării ultimei comenzi, urmând ca după împlinirea acestui termen, datele cu caracter personal să fie şterse.

În cazul utilizatorilor care îşi creează cont pe site, datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la momentul în care aceştia îşi vor retrage consimţământul sau până la momentul închiderii contului.


Vă informăm că datele dvs. sunt stocate pe servere din România şi Germania, ambele state ale Uniunii Europene nefiind astfel necesar vreo autorizare prealabilă. Datele stocate pe aceste servere nu vor fi accesate de persoane neautorizate şi nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute mai sus.

Vă informăm că aveţi dreptul de a vă retrage oricând consimţământul, printr-un e-mail cu titlul “Retragerea consimţământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”, la adresa contact@decorix.ro. Din momentul retragerii consimţământului orice operaţiune de prelucrare va înceta iar datele dvs. vor fi şterse din baza de date a Societăţii.

Societatea asigură confidenţialitatea şi siguranţa datelor cu caracter personal precum şi faptul că acestea nu vor fi distribuite sau prelucrate în alte scopuri decât cele enunţate mai sus.

Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………………………………….., declar că am citit, înţeles şi îmi exprim în mod expres consimţământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal care mă privesc, de către Kepler Systemes D’Informations SRL, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

OBSERVAŢII


(vă rugăm să completaţi această căsuţă în măsura în care nu sunteţi de acord cu unul/mai multe dintre scopurile prelucrării enunţate mai sus sau doriţi să formulaţi alte precizări;

În măsura în care nu vă exprimaţi consimţământul cu privire la unul/mai multe scopuri pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate, acestea vor fi şterse, cu excepţia situaţiei în care prelucrarea lor este necesară pentru îndeplinirea unor obligaţii legale, în scopul executării contractului sau în baza unui interes legitim al Societăţii)